การตรวจทางอณูชีวโมเลกุลของการติดเชื้อ Rickettsia felis ในสุนัขและหมัด ที่พบบนตัวสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ในวัดในเขตกรุงเทพฯของประเทศไทย

Publish Year International Journal 5
2022 exPhirabhat Saengsawang, exDecha Pangjai, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection of antibodies against three zoonotic Bartonella spp. and cross-reactivity among species and Coxiella burnetii in dogs and cats from Central Thailand", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, ปีที่ 81, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 101743-1-10
2020 exLucas G. Huggins, exAnson V. Koehler, exBettina Schunack, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRebecca J. Traub, "A Host-Specific Blocking Primer Combined with Optimal DNA Extraction Improves the Detection Capability of a Metabarcoding Protocol for Canine Vector-Borne Bacteria", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1-20
2020 exJutamas Wongwigkan, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Semi-domesticated dogs as a potential reservoir for zoonotic hookworms in Bangkok, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 909-915
2019 exLucas G. Huggins, exAnson V. Koehler, exDinh Ng?Nguyen, exStephen Wilcox, exBettina Schunack, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRebecca J. Traub, "Assessment of a metabarcoding approach for the characterisation of vector-borne bacteria in canines from Bangkok, Thailand", Parasites & Vectors, ปีที่ 12, ฉบับที่ 394, สิงหาคม 2019, หน้า 1-11
2019 exLucas G. Huggins, exAnson V. Koehler, exDinh ng-nguyen , exStephen Wilcox, exBettina Schunack, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRebecca J. Traub, "A novel metabarcoding diagnostic tool to explore protozoan haemoparasite diversity in mammals: a proof-of-concept study using canines from the tropics", Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 12644
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJutamas Wongwigkan, exPornkamol Phoosangwalthong, "SEMI-DOMESTICATED DOGS AS A POTENTIAL RESERVOIRS FOR ZOONOTIC HOOKWORMS IN BANGKOK, THAILAND", 11th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH 2019) , 16 - 20 กันยายน 2019, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ