การตรวจประเมินการคงอยู่ของยีน antisense CPACO ในกล้วยไม้สกุลหวายที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ