พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ไม้เถาเนื้อแข็งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเกษตรพื้นบ้านกับการปลูกหวายบริโภคหน่อ บ้านนายาง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย", การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน"พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต", 24 - 27 สิงหาคม 2016, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย