การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายในชุมชน จากแผ่นอัดประสานฟางข้าว และขี้โฟม