การประเมินมูลค่าระบบนิเวศน์พื้นที่ชุมน้ำชายฝั่งทะเล ประเทศกำลังพัฒนา

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE ECOSYSTEM SERVICE VALUE OF COASTAL WETLANDS IN DEVELOPING COUNTRIES: A META-REGRESSION ANALYSIS", International Journal of Applied Business and Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 8519-8543