ลักษณะสังคมพืชและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่าฟื้นฟู ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร จังหวัดตราด