การศึกษาความต้องการทางสรีรวิทยาและการวิเคราะห์เกมการแข่งขันเทนนิส: การประยุกต์ใช้กับการฝึกซ้อมและการทดสอบสมรรถภาพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักเทนนิสเยาวชนระดับชั้นเลิศ