การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยและตลาดโลก

Publish Year National Conference 1
2016 exวิริยกิตต์ พุทธสัมฤทธิ์, inดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex จักรกฤษ พจนศิลป์, "การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาน้าตาลทรายของไทย", การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก, 15 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย