การใช้ประโยชน์เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 1
2016 exผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล, exKamonthip Rodbangpong, exPhathima Saengpaen, inดร.กนกกร สินมา, อาจารย์, "Exploration on Soil Actinomycetes Against Phytophthora sp. Causing Root Rot of Cassava and Plant Growth Promoting Activities", Journal of Plant Sciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2016, หน้า 38-44