การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ปีที่ 2 ต่อเนื่องปีที่ 2

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฤดีมาศ อมรทรรศ์, inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of an Expert System for Personalized Crop Planning", The 7th International ACM Conference on Management of computational & collEctive intelligence in Digital Ecosystems (MEDES'15), 25 - 29 ตุลาคม 2015, Sao Paulo สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2015 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพัชริญา ทิพยรักษ์, exDr. Frederic , inนางสุชาดา อุชชิน, "Personal warning service for pest management using a crop calendar and BUS model", The 7th International Conference on Management of computational and collective intElligence in Digital EcoSystems, 25 - 29 ตุลาคม 2015, Caraguatatuba สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล