การติดตามความหลากหลายของสัตว์ป่าต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSrikhunmuang, P., exChaiyes, A., exSuksavate, W., inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exWacharapluesadee, S., exHemachudha, T., "Patch metrics of roosting site selection by Lyle's flying fox (Pteropus lylei Andersen, 1908) in a human-dominated landscape in Thailand", Folia Oecologica, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 63-72
2018 exChantip Chuaynkern, ex Nithina KAEWTONGKUM, exAnnemarie Ohler, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sunchai MAKCHAI, exYODCHAIY CHUAYNKERN, "First description of theNanorana (Chaparana) aenea (Smith, 1922)tadpole from northern Thailand and additionalinformation on the Quasipaa (Eripaa)fasciculispina (Inger, 1970) tadpolebuccopharyngeal anatomy", Alytes, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, หน้า 93-108
2017 exNattawut Srichairat, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYODCHAIY CHUAYNKERN, "Identification key to species of the flying lizard genus Draco Linnaeus, 1758 (Squamata: Agamidae) in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2017, หน้า 40-46