การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2015 exChristian Peeters, exJohn Heraty, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Eucharitid wasp parasitoids in cocoons of the ponerine ant Diacammascalpratum from Thailand", Halteres, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 90-94