โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบเรขาคณิตของเมืองเพื่อส่งเสริมลมในการลดความร้อนและมลพิษทางอากาศในเมือง

Publish Year International Conference 3
2017 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Urban Geometry Design Guidelines for Heat Mitigation and Airflow in Bangkok", Passive Low Energy Architecture (PLEA) 2017, 2 - 5 กรกฎาคม 2017, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Urban geometry and wind simulation studies for comfort in Bangkok street canyon", Proceedings of World Sustainable Built Environment Conference 2017, 5 - 7 มิถุนายน 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2016 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "A Study of Height-to-width Ratios and Urban Heat Island Intensity of Bangkok", the 4TH International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island (IC2UHI 2016), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์