ผลของไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่มีต่อคุณภาพ สารต้านอนุมูลอิสระ และการนำไปใช้ประโยชน์ในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

Publish Year International Journal 1
2019 exสุธาสินี บุญมาวัตร, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of superheated steam heating on quality and antioxidant activities of riceberry bran", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 130-138
Publish Year National Conference 1
2016 exน.ส.สุธาสินี บุญมาวัตร, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการให้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของรำข้าว", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54/2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย