ความสามารถในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากดิน