กิจกรรมคลัสเตอร์ข้าวและข้าวแปรรูป จังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด