โครงการพัฒนาออกแบบและผลิตใบพัดสำหรับอากาศยานไร้คนขับภายใต้แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุคอมโพสิทเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ