การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรของต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) ในป่าธรรมชาติโดยการใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลต์