การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค