การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกากเต้าหู้

  • บริษัท สไมล์บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (คุณธัญญ์นรี เจริญเขมัสศิริ )

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนางสาววาสนา นาราศรี

  • inนางสาววาสนา นาราศรี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี