โครงการพัฒนาสารเสริมอาหารสัตว์น้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exBonato M. A., exSantos G. D., exHooge D. M., "Saccharomyces cerevisiae Cell Wall Supplementationon Growth Performance and Immunity Status of WhiteShrimp (Litopeneausvannamei)", Modern Agricultural Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016 - มีนาคม 2017, หน้า 13-19
Publish Year International Conference 3
2017 exWipada Joktong, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM , "Effect of Alfalfa Protein Diet and Fatty Acid Composition on Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Growth Performance and Survival Rate", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายทักษดนัย คำเพราะ, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "Guar meal Digestibility in Tilapia (Oreochromis niloticus) and Effect on Growth Performance.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p344-348. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exKetsawee Thiammak, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Fatty Acid Accumulation in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) from Krill Meal in Shrimp Diets.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p363-368. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย