โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดตั้งเครือข่ายผลิตน้ำเย็น (District Cooling) สำหรับอาคารในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน