การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแก่นตะวันผงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น