การพัฒนาเครื่องดื่มชนิดผงและผลต่อการปกป้องโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำในสัตว์ทดลอง