ประสิทธิภาพของหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทของแข็ง

Publish Year International Journal 3
2018 exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Gains, Uniformity and Signal Sharing in XY Readouts of the 10cm x10cm Gas Electron Multiplier (GEM) Detector", Journal of Physical Science, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 121-132
2017 exP Kumpiranon, exK Kulasri, exA. Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "The current status of the Gas Electron Multiplier (GEM) research at Kasetsart University, Thailand", Journal of physics: Conference series, ปีที่ 860, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 012019
2017 exA. Rittirong, exS. Sripreeprem, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "calculation of relative efficiencies of a GEM-based neutron detector using different solid neutron converters", IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 860 (2017), ปีที่ 105, ฉบับที่ 00, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 129-140
Publish Year International Conference 1
2016 exAnawat Rittirong, exSuwadee Sripriprem, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "A calculation of relative efficiencies of a GEM-based neutron detector using different solid neutron converters", International of Nuclear Science and Technology (INST2016), 4 - 6 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย