การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับกระบวนการคงรูปยางและการผลิตยางแบริ่งเพื่อลดความเสียหายจากอุบัติภัยแผ่นดินไหว