การปลูกทดสอบสตรอว์เบอร์รี่ที่ได้รับความนิยมในพื้นที่สูงต่างระดับ