มาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน และความเต็มใจจ่ายพืชกะหล่ำปลีที่ได้มาตรฐาน

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Assessment of willingness to pay for good agricultural practice cabbage", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3(19), ตุลาคม 2017, หน้า 409-422