กรณีศึกษาพฤติกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงภายใต้แรงแผ่นดินไหวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2013 exอังคาส กุสุมาวลี, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "กรณีศึกษาพฤติกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงภายใต้แรงแผ่นดินไหวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย