การใช้คลื่นเหนือเสียงช่วยสกัดสารต้านอนุมลูอสิระและสารต้านจุลินทรีย์จาก ชานอ้อยที่ผ่านการระเบิดด้วยไอน้ำ