สมรรถนะของเครื่องแลกเลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมที่มีการสอดแทรกท่อแบบต่างๆ

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Heat transfer and turbulent flow friction in a round tube with staggered-winglet perforated-tapes", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, เมษายน 2016, หน้า 230-242
2016 exDr. Sombat Tamna, exYingyong Kaewkohkiat, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat transfer enhancement in tubular heat exchanger with double V-ribbed twisted-tapes", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 14-24
Publish Year National Journal 3
2016 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นปีกพรุน", เทพสตรี I-TECH, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 29-37
2016 exChotiwut Prasopsuk, exPanuwat Hoonpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental investigation of thermal performance enhancement in tubular heat exchanger fitted with rectangular-winglet-tape vortex generator", KKU ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 279-282
2015 exDr. Supattarachai Suwannapan, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "THERMAL CHARACTERISTICS IN A HEAT EXCHANGER TUBE FITTED WITH ZIGZAG-WINGLET PERFORATED-TAPES", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 29-36
Publish Year National Conference 1
2016 exราชันย์ พูลเพิ่ม, exดร.สมบัติ ทำนา, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exวทัญญู ไพโรจน์ , exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การจำลองการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อที่ใส่พีระมิดปลายตัด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย