ประสิทธิภาพของสารน้ำในร่างกายต่อการแข็งตัวของเลือดจระเข้