การเปรียบเทียบของสาร Abiraterone และ TOK-001ในการยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของ CYP17A1

Publish Year International Journal 2
2017 exGuang Hu, exFei Xiao, exYuqian Li, exYuan Li, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Protein-Protein Interface and Disease: Perspective from Biomolecular Networks", Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology, ปีที่ 160, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 57-74
2015 exFei Xiao, exMaohua Yang, exYoujun Xu, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Comparisons of Prostate Cancer Inhibitors Abiraterone and TOK-001 Binding with CYP17A1 through Molecular Dynamics", Computational and Structural Biotechnology Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 520-527