การวัลคาไนเซชันน้ำยางด้วยวิธีอิเล็กตรอนบีมและยูวี

Publish Year International Journal 1
2017 exPanithi Wiroonpochit, exKittaporn Uttra, exKanokwan Jantawatchai, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Sulfur-Free Prevulcanization of Natural Rubber Latex by Ultraviolet Irradiation in the Presence of Diacrylates", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 56, ฉบับที่ 25, มิถุนายน 2017, หน้า 7217-7223
Publish Year International Conference 3
2015 exSirinapa Srisuk, exPanithi Wiroonpochit, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "PREVULCANIZATION OF NATURAL RUBBER LATEX BY USING UV RADIATION", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exChanin Duangkaewkart, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exOraphin Yamamoto, "Effect of Non-Rubber on Electron Beam Vulcanization of Natural Rubber Latex", The 5th TIChE International Conference 2015 "Creating Green Society through Green Process Engineering" Pattaya, Thailand, November 8-10, 2015, 9 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exKittaporn Utra, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exPanithi Wiroonpochit, "UV RADIATION FOR PREVULCANIZATION OF NATURAL RUBBER LATEX", The 5th TIChE International Conference 2015 "Creating Green Society through Green Process Engineering" Pattaya, Thailand, November 8-10, 2015, 9 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย