อิทธิพลของหัวมันสำปะหลังต่อการ rasping

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exNisarat Niramitavasu, exW. Songkasiri, exS. Chotineeranat, exK. Piyachomkwan, exT. Tran, "Effect of Cassava Root texture on Rasping Effect", The 5th TIChE International Conference 2015 "Creating Green Society through Green Process Engineering" Pattaya, Thailand, November 8-10, 2015, 9 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย