ทดสอบการตอบสนองของรากลำไยต่อการใช้ปุ๋ยยูเรียและแคลเซียมไนเตรต