การใช้พืชชอบเกลือในการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม