โมเดลทางอะตอมของการขยายของรอยแตกเนื่องจากความล้าในนิกเกลเบสซูเปอร์อัลลอยที่ใช้ในกังหันไอน้ำ