การประมาณตำแหน่งและทิศทางของวัตถุระนาบในภาพที่มีสัญญาณรบกวน สำหรับแอพพลิเคชันลงจอด UAV

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exRakprayoon, P, exKongkaew, S, "Automatic Landing Assist System Using IMU plus PnP for Robust Positioning of Fixed-Wing UAVs", JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2018, หน้า 189-199