การพัฒนาไฮบริดฟิล์มสำหรับการตรวจวัดโปรตีนโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล

Publish Year International Journal 1
2015 exAysu Yarman, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exMaria Bosserdt, exKatharina J. Jetzschmann, exNenad Gajovic-Eichelmann, exFrieder W. Scheller, "Cytochrome c-Derived Hybrid Systems Based on Moleculary Imprinted Polymers", Electroanalysis, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 573-586
Publish Year International Conference 2
2015 exK. J. Jetzschmann, exG. J?gerszki, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exA. Yarman, exN. Gajovic- Eichelmann, exR.E. Gyurcs?nyi, exU. Wollenberger, exF. W. Scheller, "Vectorially Imprinted Electropolymer for Acetylcholinesterase", XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society, 14 - 18 มิถุนายน 2015, Malm? ราชอาณาจักรสวีเดน
2014 exAysu Yarman, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exMaria Bosserdt, exKatharina J. Jetzschmann, exNenad Gajovic-Eichelmann, exFrieder W. Scheller, "Molecular Imprinting: From Biology to Chemistry", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOLECULAR CHEMISTRY: 2014, 18 - 19 ธันวาคม 2014, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี