การใช้สคูโลจีเป็นกิจกรรมเรียนรู้เสริมสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Publish Year International Journal 1
2017 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "E-learning Implementation in Foundation English Class: Learners' Perspectives and Learning Achievement", International Journal of Computer Theory and Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 285-289
Publish Year International Conference 1
2016 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "E-learning Implementation in Foundation English Class: Learners' Perspectives and Learning Achievement", The 4th International Conference on Information Technology and Science, 17 - 19 มิถุนายน 2016, โตเกียว ญี่ปุ่น