โครงการวิเคราะห์และจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutpol Sirisawang, exผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง, "The Making and Application of Thailand Industrial Input-Output Table.", Pan Pacific Association of Input-Output Studies The 26th Conference , 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2015, โตเกียว ญี่ปุ่น