การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยา Strecker ด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของไทเทเนียม ตอน 2

Publish Year International Journal 1
2015 exPuripat, M., exRamozzi, R., exHatanaka, M., inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exParasuk, V., exMorokuma, K., "The Biginelli Reaction Is a Urea-Catalyzed Organocatalytic Multicomponent Reaction", Journal of Organic Chemistry, ปีที่ 80, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2015, หน้า 6959-6967
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Titanium-N-salicyl-b-amino alcohol catalyzed Strecker reaction", 16th International Conference on Density Functional Theory and its Applications (DFT2015), 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2015, Debrecen สาธารณรัฐฮังการี