การแปรรูปและการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ระดับ Pilot scale เพื่อให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 8
2019 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSopita Moonsri, exAtima Netthip, exWatchara Sangwan, exAnuvat Sirivat, "Enhancing physical-thermal-mechanical properties of fired clay bricks by eggshell as a bio-filler and flux", Science of Sintering, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 1-13
2018 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exL Mulsow, exWachara Sangwan, exAnuvat Sirivat, "Semi-rigid composite foams of calcium sodium aluminosilicate from eggshells embedded in polyurethane", International Polymer Processing Journal of the Polymer Processing Society , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 2-12
2017 exPoramin Bunprasert, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ELECTROMECHANICAL-CONDUCTIVE NATURAL RUBBER DOPED EGGSHELL AND EGGSHELL MEMBRANE FOR DRUG DELIVERY AND ACTUATOR APPLICATIONS", JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 907-917
2017 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPawinee Selarak, "INNOVATIVE GREEN PORCELAIN CLAY PRODUCTS EMBEDDED QUAILEGGSHELL TO ENHANCE PHYSICAL-THERMAL-MECHANICALPROPERTIES VIA SLIP CASTING", science international, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2017, หน้า 195-200
2017 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Pelletization and Granulation of Calcium Oxide Powder Based on Eggshell", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ 873, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2017, หน้า 135-139
2017 exNeeranuch Wangrungroj, exNussara Soontorntepwarakul, ex Surarit Samattai, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Characteristics on Physical-Chemical-Thermal Properties of Eggshell Membrane for Biomaterial Applications", Defect and Diffusion Forum , ปีที่ 382, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 342-346
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSuchanthip Pornsimma, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Embedding Eggshell as Flux in Porcelain Clay Products to Reduce Firing Temperature via Extrusion Process", Middle-East Journal of Scientific Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 1616-1621
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSopita Moonsri, exAtima Netthip, exAnuvat Sirivat, "Innovation of Embedding Eggshell to Enhance Physical-Mechanical-Thermal Properties in Fired Clay Bricks via Extrusion Process", MATEC Web of Conferences, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 78, ตุลาคม 2016, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Pelletisation and Granulation of Calcium Oxide Powder Based on Eggshell", International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering, 19 - 21 พฤษภาคม 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนส.สุชาญทิพย์ พรสิมมา, exศ.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Embedding Eggshell as Flux in Porcelain Clay Products to Reduce Firing Temperature via Extrusion Process", IPN Conference 2016 (International Conference on Material Science and Technology (ICMSE 2016)) , 22 - 24 เมษายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2018 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์, exอ.ดร.ชินธันย์ จิตอารีย์, "อุปกรณ์สำหรับการคัดแยกเปลือกไข่และเยื่อเปลือกไข่", Kasetsart University, 2018