วิธีผสมแบบ เอบีซี-เอเอ็นเอ็น สำหรับการตรวจจับและจัดประเภทความเสียหายบนพื้นผิวถนน