การพัฒนาระบบรองรับแขนพ่นแบบแอกทีฟในเครื่องพ่นเคมีการเกษตร

Publish Year National Conference 1
2015 exMolliko Thang, inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Design and Implementation of an Active Boom Sprayer Suspension System", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 29 - 31 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย