การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงบิดบนเพลาหมุน

Publish Year National Conference 1
2015 exสุรวิชญ์ ปาณะวีระ , inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงบิดด้วยชุดเฟืองโคจร", การประชุมวิชาการแสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 29 - 31 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย