การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาและประเมินหาแหล่งน้ำใต้ดิน ด้วยเทคนิคการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับพื้นที่ชุมชน ช่องสาริกา