การพัฒนาแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของกระดูกหน้าแข้งมนุษย์

Publish Year International Journal 1
2016 exนายวันเฉลิม ธาราภูมิ, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Stress Distribution in Human Tibia Bones using Finite Element Analysis", ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2016, หน้า 155-167