การศึกษาหาขนาดของต่อมลูกหมากปกติโดยใช้อัลตราซาวด์ ร่วมกับการศึกษาหาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อในต่อมลูกหมากและในกระเพาะปัสสาวะของสุนัขที่มีปัญหาต่อมลูกหมาก

Publish Year International Journal 1
2019 exChunsumon Limmanont, exSuppawiwat Ponglowhapan, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การวัดขนาดกะโหลกลูกสุนัขและลูกแมวด้วยการใช้ภาพถ่ายรังสีและอัลตราซาวด์", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 175-182
Publish Year National Journal 1
2016 exมินตราพร คงเตี้ย, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Preliminary study of normal prostatic volume in2-5 years old intact male dogs measured by ultrasonography", Journal of Applied Animal Science , ปีที่ 9, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2016, หน้า 57-58
Publish Year International Conference 8
2019 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "THE IMPORTANCE OF PROSTATE GLAND IN DOGS: SHOULD WE CONCERN OR IGNORE?", Proceeding of Kasetsart University Veterinary International Conference (KUVIC 2019), 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Common problems of infertility in the bitch", The 12th VPAT Regional Veterinary Congress 2019, 23 - 26 มิถุนายน 2019, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2019 exSudjapon Nakdilok, exJirayu Girddee, exNatnicha Ponak, exPitsinee Supapol, exChunsumon Limmanont, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Mammary gland enlargement in a tom: A case report", The 12th VPAT Regional Veterinary Congress 2019, 23 - 26 มิถุนายน 2019, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Will my dog change after neutering? An update on heath effects?", The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference , 24 - 26 เมษายน 2019, Impact Forum Building Impact Exhibition and Convention Center นนทบุรี ประเทศไทย
2019 exLIMMANONT C, exPONGLOWHAPAN S, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "CLINICAL ASPECTS OF AGLEPRISTONE ON PLANNED CESAREAN SECTION IN FRENCH BULL DOG: A PRELIMINARY STUDY", AMAMS 2019 The 6th Asian Meeting of Animal Medicine Speialties & Asian Small Animal Specialist Veterinary Congress, 23 - 25 ตุลาคม 2019, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, exSuppawiwat Ponglowhapan, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Preliminary study of fetal head diameter measured by radiography compared to ultrasonography in dog and cat", 43RD WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS (WSAVA18), 25 - 28 กันยายน 2018, The Tropical Garden City สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, exNutawan Niyatiwatchanchai, exPiyathip Choochalermporn1, exChanokchon Setthawongsin, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Multiple Vulvar-Vestibular Abscesses in Dog with Uterine and Ovarian Remnant Syndromes: A case report", VRVC 2018. The 11th VPAT Regional Veterinary Congress 2018, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exPemika Vipabusabakorn, exChanyanuch Intachat, exJeeranant Chottikamporn, exKamonwat Duangmontri, exJerapa Ngamcharoen, exKarin Vichukit, exSuttiwee Chermprapai, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Cryptococcal prostatitis in a dog", VRVC 2018, The 11th VPAT Regional Veterinary Congress 2018, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2018 exเสลภูมิ ไพเราะ, exณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย , exปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, exกมลชนก ศิลป์มณีพันธ์, exพงษ์ศักดิ์ จันทร์ลอยนภา, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การวินิจฉัยความพิการของผนังหน้าท้องแต่กำเนิดในลูกแมวพันธุ์เมนคูนก่อนคลอดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, exวัชระ ดวงจันทร์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ภาวะรกค้างในแม่แมว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย