การศึกษาหาขนาดของต่อมลูกหมากปกติโดยใช้อัลตราซาวด์ ร่วมกับการศึกษาหาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อในต่อมลูกหมากและในกระเพาะปัสสาวะของสุนัขที่มีปัญหาต่อมลูกหมาก